Coś z Nietzschego...
Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej produkcji zrealizowanej w Łejkap Studio!
Produkcją muzyki zajął się Adam L, za słowa odpowiedzialni są kolejno Problem i Adode.
Temat zaproponował sam Friedrich Nietzsche :)